. مازراتی مفهومی مدل ۱۹۷۲
۲ . سیتروئن زنیا مفهومی مدل ۱۹۸۱
۳ . پونتیاک مدل ۱۹۸۸
۴ . Lancia Orca مدل ۱۹۸۲
۵ . Pagani Huayra مدل ۲۰۱۲
۶ . فیات مولتی پلا مدل ۲۰۰۲
۷ . هوندا سیویک سفارشی مدل ۲۰۰۳
۸ . K.I.T.T. replica
9 . سیتروئن GSA پالاس مدل ۱۹۸۳
۱۰ . آستون مارتین Lagonda مدل ۱۹۸۴